Arbejdsgrupper

Der er mange nye bofællesskaber på vej i Danmark. De fleste er nøglefærdige løsninger, hvor du først møder dine nye naboer efter du er flyttet ind.

Sådan er det ikke i Vingefanget. Her mødes beboerne jævnligt til møder, sociale events og i arbejdsgrupper. Det giver nogle åbenlyse fordele:

  • Vi lærer hinanden bedre at kende.
  • Vi definerer rammerne for fællesskabet
  • Vi har indflydelse på det fysiske (f.eks. bygningerne placering og indretning), men også det sociale (fællesspisning, arbejdsgrupper, konflikter, børnedemokrati mm.)

Der er en forventning om, at kommende beboere engagerer sig – men du bestemmer selv hvor meget. Vi har nogle beboere, der deltager i alt – men også nogle, vi kun ser til vores kvartalsvise fællesmøder.

Vi er i etableringsfasen og det afspejler sig i de arbejdsgrupper, der pt er aktive:

Beboerarrangementer

Gruppen arrangerer beboergruppemøder, fællesmøder hver 4. måned (med Bærebo), ekskursioner og kurser f.eks. i permakultur, sociokrati mm. samt fællesspisninger og andre sociale arrangementer

Bæredygtighed

Definition af mål og rammer: hvad betyder bæredygtighed, i Vingefanget? hvordan kan vi blive mere bæredygtige, sammen?

Fælleshus

Gruppen varetage rdialogen med Bærebo og beboergruppen omkring disponering og indretning af fælleshuset, inkl. køkkenets indretning. Skaffer overblik over andre fælles faciliteter i bofællesskabet og deres indbyrdes sammenhæng.

Grønt og husdyr

Afsøge beboernes lyster og behov, for fælles grøntsagsdyrkning og husdyrhold. Udvikle planer for dels, hvad der skal ske ved Dueslaget (Gl. Slangerupvej 9) og hvordan bofællesskabet er med i Vinge Gror. Arrangerer fælles permakultur-kursus eller lignende for interesserede beboere.

Kommunikation og markedsføring

Vi assisterer Bærebo med markedsføring af Vingefanget, fra et beboerperspektiv, herunder udvikling af materialer og vedligehold af hjemmesiden

Organisering og beslutninger

Videreudvikling af 'formen' for bofællesskabet, dvs. organisering, struktur og beslutningsformer samt deltage i udarbejdelse af vedtægter og forretningsorden. Udarbejde retningslinjer for mødeledelse i Vingefanget.

Plan, bygning og bolig

Sparrer med Bærebo's tekniske afdeling om planløsninger. Kigger vareprøver og kommer med gennemarbejdede forslag til materiale- og andre valg, til beboergruppen samt varetage området 'parkering og delebilsordning'.

Rekruttering

At udvikle procedure for rekruttering, herunder kvotefordeling. Kontakte kommende beboere efter infomødet, invitere til beboergruppemøde og samle op efterfølgende. Opdatering og håndtering af ventelisten

Økonomi

At udarbejde driftsbudget for bofællesskabet - At udarbejde forslag til beboerkontingent - At have overblik over etableringsbudgettet - Søgning af fonde/puljer.

Skriv et svar