Bæredygtigt og børnevenligt bofællesskab i Vinge – tæt på fjord og natur. Få mere tid til famillien og til dig selv. Nyd fællesskabet, dyrk grøntsager, leg med dyrerne, eller deltag i en af de mange andre aktiviteter.

Om Vingefanget

Bofællesskabet Vingefanget er et aldersblandet & børnevenligt bofællesskab i Vinge. Det består af to nabolag, én andelsboligforening samt et udlejningsnabolag.  Der er plads til både unge studerende, børnefamilier, enlige, par og seniorer. 

Det er et forpligtigende bofællesskab, hvor fællesskabet fylder, både til hverdag og fest. Beboerne forventes at engagere sig ved at deltage i fællesspisning, arbejdsdage, fællesmøder og interessebaserede grupper.

Beboerne ønsker at leve sammen i tillid og under ansvar, uden for mange regler. Det skal være muligt at engagere sig meget – men også at engagere sig mindre.  Man arbejder sammen om at skabe et bofællesskab, der sætter bæredygtighed, socialt engagement og mangfoldighed højt.           

Fællesskabets styrke udforskes, mens der samtidig værnes om privatlivet og balancen mellem det kollektive og det individuelle, med respekt for folks forskellige livsfaser, personligheder og præferencer. Dialog, nysgerrighed overfor forskelligheder, gensidig inspiration samt menneskelig rummelighed er værdier, der sættes højt i bofællesskabet. Uenigheder forebygges gennem konstruktiv dialog og søges løst ved intern mediering.

Vigtigt for bofællesskabet er samkvem med lokalsamfundet, herunder beboernes aktive medvirken til, at bydelen Vinge bibeholder og styrker visionen med biodiversitet, rekreative områder og fællesskaber på tværs. Mindre husdyrhold og fælles grøntsagsdyrkning er en del af den palette af muligheder, som Bofællesskabet Vingefanget gerne vil byde ind med.

Se vores præsentation